• Informacje i zapisy
 • 533 558 043
 • Aleja Przyjaźni 59
 • 45-572 Opole
 • Żłobek czynny
 • pn.-pt. 6:00-18:00

18 stycznia 2021 r. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu „MALUCH+” 2021 – Moduł 4

Informujemy, że Żłobek Niepubliczny Płomyczki został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 – Moduł 4.

Wysokość dofinansowania w zakresie funkcjonowania miejsc opieki wynosi:

 • miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł,
 • miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki wynosi 500 zł, z czego 80 zł przeznaczane jest na obniżenie opłat rodziców, a reszta kwoty dla podmiotu na utrzymanie miejsca.

Dofinansowanie z programu zostało udzielone na okres od stycznia do grudnia 2021 r.

5 października 2020 r. Ogłoszenie w zw. z funkcjonowaniem żłobka Płomyczki.

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z "Ogłoszeniem w związku z trwającym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS-Cov-2", które znajduje się w załączonym pliku do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI:

8 czerwca 2020 r. Ważna informacja w zw. z funkcjonowaniem żłobka Płomyczki.

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z "Procedurami dotyczącymi funkcjonowania Żłobka Niepublicznego Płomyczki w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-COV-2". Treść procedur znajduje się w załączonym pliku do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI:

KADRA

Dyrektor – mgr Aneta Banach
Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych – mgr inż. Tomasz Łągiewka
Pielęgniarka – mgr Anna Szynol-Niewianda

Psycholog – mgr Gabriela Kotygin, mgr Kamil Korzanowski

Opiekunowie:

 1. Izabela Gromotka
 2. Angelika Banach
 3. mgr Angelika Sarleja
 4. Katarzyna Patoła
 5. Aleksandra Wójcik
 6. Dominika Liebner
 7. mgr Agnieszka Śnigórska
 8. mgr inż. Tomasz Łągiewka
 9. mgr Aneta Banach
 10. mgr Anna Szynol-Niewianda
 11. mgr Gabriela Kotygin
 12. mgr Ada Gierejkiewicz
 13. mgr Elżbieta Król
 14. Klaudia Górecka
 15. mgr Daria Gordzielik

Pomoc opiekunki:

 1. Anna Lisoń

Wolontariusze:

 1. Barbara Czaicka
 

STATUT I REGULAMIN ŻŁOBKA

Statut i regulamin określają zasady funkcjonowania żłobka oraz prawa i obowiązki wzajemne. Każdy rodzic winien zapoznać się z powyższymi dokumentami oraz procedurami stanowiącymi załącznik do regulaminu. Przestrzeganie zapisów wspomnianych dokumentów jest bezwzględnym warunkiem korzystania z usług żłobka.

GODZINY OTWARCIA:
6:00 – 18:00

Nie ma możliwości pozostawienia dziecka poza wyznaczone godziny otwarcia, w przypadku nie odebrania dziecka w godzinach otwarcia opiekun będzie zmuszony wezwać policję i powiadomić opiekę społeczną.

W ramach opłaty dziecko ma zapewnioną 10 godzinną opiekę, każda rozpoczęta kolejna godzina pobytu dziecka jest płatna w wysokości 40 zł.

Każdy rodzic winien zadeklarować godziny pobytu dziecka i przestrzegać wskazanych godzin. Zmiana zadeklarowanych godzin jest możliwa w każdym czasie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności przyprowadzenia dziecka wcześniej niż w zadeklarowanych godzinach należy zgłosić ten fakt z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

KATERING I DIETY

Posiłki dostarczane są przez firmę kateringową Refleks z Opola. Obowiązuje 4-tygodniowy jadłospis dostępny na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

Posiłki podajemy w 4 turach:

 1. 9:15 – 9:30 śniadanie
 2. 11:15 -11:30 obiad – drugie danie
 3. 14:00 – 14:30 obiad – zupa
 4. 15:30 – 16:00 deser

Istnieje możliwość zamówienia diety eliminacyjnej, jednakże każdą dietę proszę konsultować z lekarzem. Tylko dieta zalecona przez lekarza będzie mogła zostać stosowana w żłobku. Nieodpowiednia dieta może spowodować niedobór witamin, minerałów i składników odżywczych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka. Oczywiście diety, które wynikają z przyczyn religijnych traktowane są odrębnie. Należy jednak pamiętać o bilansowaniu jej w sposób adekwatny do potrzeb dziecka.

Zarówno nadwaga jak i niedowaga u dzieci jest sygnałem niepokojącym wymagającym konsultacji ze specjalistą.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA

Każdą nieobecność dziecka w żłobku zgłaszamy najpóźniej do godz. 8:00 sms-em na nr 533558043. Zgłoszenie nieobecności po tej godzinie będzie skutkowało naliczeniem opłaty za wyżywienie. Prosimy również o podawanie w miarę możliwości informacji na temat powrotu dziecka do żłobka.

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE I PODAWANIE LEKÓW

O powrocie dziecka do żłobka po przebytej chorobie decyduje w każdym przypadku lekarz. Tylko w przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie takie zaświadczenie nie jest wymagane.

W przypadku wystąpienia u dziecka gorączki należy odebrać dziecko najpóźniej w ciągu godziny od zgłoszenia tej kwestii przez opiekuna. Opiekun nie może podawać żadnych leków za wyjątkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia dziecka i przy chorobach przewlekłych. W przypadku chorób przewlekłych należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza dotyczące leku, jego stosowania i dawkowania.

Opiekunowie nie są uprawnieni do stosowania u dzieci kropli do nosa, „fridy”, kropli do oczu itp.

ZABAWKI, KOLCZYKI I INNE OZDOBY

Na salę nie wnosimy zabawek. Pozostawiamy je w szatni, odstępstwo dotyczy „przytulanek” głównie w przypadku dzieci w okresie adaptacyjnym. Na terenie żłobka zabawki muszą mieć odpowiednie certyfikaty i atesty, ponadto istnieje groźba zadławieniem czy skaleczeniem przez inne dzieci. Opiekunowie nie mogą odpowiadać za ewentualne zniszczenie lub zgubienie zabawek. Dzieci na terenie żłobka nie mogą bawić się telefonami, uszkodzonymi samochodzikami, małymi elementami itp., zagraża to bowiem zarówno ich bezpieczeństwu jak i pozostałych dzieci.

Kolczyki u dzieci są nie wskazane. Jedyne dopuszczalne kolczyki to wkrętki.

Należy wystrzegać się małych spinek do włosów, gumek i spinek z drobnymi ozdobami, bransoletek zegarków łańcuszków ozdób, koralików i cekinów na odzieży i obuwiu.

NIEZBĘDNIK MALUCHA

Co powinno być w szafce dziecka, niezbędnik malucha?

W szafce dziecka powinny znajdować się:

 • pampersy min. 5 szt./ dzień,
 • ubrania na zmianę min. 2 koszulki krótki lub długi rękaw, spodnie, spodenki lub rajstopy, skarpetki min. 2 szt. (zależnie od pory roku i pogody), majtki, czapka z daszkiem/czapka zimowa, buty na zmianę lub skarpetki antypoślizgowe,

W szatni zostawiamy tylko takie rzeczy, które służą dziecku i mogą być wykorzystane przez opiekunów. Pamiętamy o zapasie pampersów tak, aby w przypadku takiej potrzeby osoba odbierająca dziecko miała również na przebranie.

Buty oraz odzież wierzchnią dzieci wkładamy do szafek, aby uniknąć ewentualnych pomyłek.

W pierwszym tygodniu każdego miesiąca przynosimy 2 opakowania chusteczek nasączonych (dzieci korzystające z nocników i ubikacji – 1 opakowanie). Chusteczki służą nie tylko do wycierania dzieci podczas przewijania, ale również do wycierania buzi i rączek po posiłkach, podczas spacerów, zajęć itp.

Jeśli dziecko korzysta z butelki, niekapka lub smoczka należy przynieść je w pierwszym dniu pobytu dziecka i sukcesywnie wymieniać w przypadku zużycia. Jeden smoczek zostaje w żłobku.

CZYSTOŚĆ

Dzieci przyprowadzamy do żłobka czyste oraz w czystych ubrankach i odpowiednio dopasowanych do wieku i wielkości dziecka. Czyste i niewpadające do oczu włosy, czyste i obcięte paznokcie. W przypadku odparzenia pieluszkowego stosujemy środki lecznicze a nie zapobiegawcze.

Dzieci są „nocnikowane” od momentu, gdy tylko wykazują chęć siadania na nocnik. Zachęcamy rodziców dzieci korzystających z nocników i ubikacji, aby podczas leżakowania dzieci korzystały z podkładów jedno lub wielorazowych zamiast pampersów.

Uczymy dzieci samodzielnego spożywania posiłków przy pomocy sztućców, rozbierania i ubierania się oraz mycia i wycierania rączek i buzi.

CENNIK

NIE POBIERAMY WPISOWEGO ANI KAUCJI, a wszystkie zajęcia grupowe (logopedyczne, plastyczne, muzyczne, rytmiczne i sensoplastyczne) organizujemy w ramach opłaty stałej.

Opłata stała:

 • 610 zł miesięcznie za opiekę nad dzieckiem objętym dotacją celową Miasta Opola,
 • 1260 zł miesięcznie za opiekę nad dzieckiem z innej gminy, pomniejszona o dotację udzielaną przez tą gminę (np. Gmina Łubniany dotacja w wysokości 400 zł: opłata stała 1260 zł – 400 zł dotacji – 100 zł dodatkowej ulgi udzielanej przez żłobek, co daje kwotę 760 zł),

Wyżywienie

 • w wysokości nieprzekraczającej 11,50 zł za każdy dzień pobytu dziecka

Program MALUCH+

 • opłata miesięczna (czesne + wyżywienie) zostanie pomniejszona o kwotę przyznanej dotacji z programu Maluch+, w roku 2020 dofinansowanie z programu Maluch+ wynosi 135 zł,
 • w roku 2020 w naszym żłobku kontynuujemy prowadzenie zajęć indywidualnych i terapii dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, finansowanych z programu Maluch+

W naszym żłobku istnieje możliwość objęcia dziecka grupowym ubezpieczeniem NNW. Składka w wysokości 50 zł.

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku, którego przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych zamieszkuje na terenie Miasta Opola.

LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE

W naszej placówce, co poniedziałek odbywają się zajęcia logopedyczne grupowe, prowadzone przez Panią Violettę Stysiak-Ogonowską. Pani logopeda wykonuje badania przesiewowe dzieci, które ukończyły drugi rok życia.

SZANOWANIE ZABAWEK

W żłobku przestrzegamy zasady szanowania cudzej własności, dotyczy to zabawek ale również odzieży, mebli, sprzętu. Nie pozwalamy dzieciom jeździć po ścianach samochodami czy też wycierać brudne rączki o ubrania, stoły itp. Szanujemy książki i uczymy się prawidłowo korzystać z nich.

SPACERY

Wychodzimy z dziećmi na plac zabaw, ale również chodzimy na spacery. Bardzo ważne jest to, aby dzieci miały odpowiednio przygotowane ubrania i buty – adekwatne do warunków pogodowych (zimą kozaczki a wiosną i jesienią półbuty, latem natomiast sandałki). Małe dzieci potrzebują obuwia które jest dopasowane do stopy, wygodne ale przede wszystkim zabezpieczające przed wykrzywianiem stóp.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

W żłobku prowadzimy zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne i sensoplastyczne. Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Podczas zajęć korzystamy z różnych pomocy dydaktycznych zakupionych, ale również wykonywanych samodzielnie min. z artykułów i barwników spożywczych, owoców i warzyw oraz farb nie tylko tradycyjnych, ale także takich wykonanych własnoręcznie. Oczywiście korzystamy także z artykułów plastycznych.

Zajęcia mają na celu szeroko rozumianą edukację dzieci do lat trzech. Główne cele to:

 1. nauka ubierania się,
 2. umiejętność komunikowania się z innymi oraz swoich potrzeb,
 3. samodzielne korzystanie z toalety, mycie buzi i rączek oraz wycieranie,
 4. nauka chodzenia w grupie za rękę,
 5. rozwój sensoryczny,
 6. rozwój manualny,
 7. rozwój emocjonalny,
 8. rozwój psychofizyczny.

Opiekunowie są zobowiązani do wnikliwej obserwacji dzieci, analizy ich zachowań oraz reagowania na postawy niewłaściwe bądź budzące niepokój co do prawidłowego rozwoju dziecka.

Wszelkie sugestie dotyczące ewentualnych konsultacji ze specjalistami mają na celu pomoc w ogólnie rozumianym procesie rozwoju i edukacji Państwa dzieci.

UROCZYSTOŚCI

 1. Halloween – organizujemy dla dzieci w ramach zajęć ,
 2. Zabawa Mikołajkowa – jest organizowana w grudniu z udziałem rodziców,
 3. Dzień Babci i Dziadka – jest organizowany w styczniu z udziałem seniorów,
 4. Zabawa Karnawałowa – organizowana jest dla dzieci w czasie zajęć,
 5. Dzień Rodziców – jest organizowany w maju lub początkiem czerwca z udziałem rodziców,
 6. Pożegnanie Przedszkolaków – organizowane w lipcu lub sierpniu z udziałem rodziców.

Dokładne terminy wskazane będą sukcesywnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Formularz kontaktowy