• Informacje i zapisy
  • 533 558 043
  • Aleja Przyjaźni 59
  • 45-572 Opole
  • Żłobek czynny
  • pn.-pt. 6:00-18:00

Dbamy o prawidłowy rozwój dziecka. Stawiamy na profilaktykę.

 

Terapia integracji sensorycznej.

W naszym żłobku wykorzystujemy elementy terapii integracji sensorycznej głównie jako formę profilaktyki ewentualnych zaburzeń aby zapobiec trudnościom w uczeniu się siebie i świata małym dzieciom, aby umożliwić im lepszy start w przedszkolu oraz pomóc rodzicom w stymulacji prawidłowo rozwijających się dzieci.

Założenia profilaktyczne w zakresie usprawniania systemów sensorycznych realizowane są w oparciu o specjalną salę do prowadzenia zajęć indywidualnych a także w codziennej pracy z dziećmi. Pozwala to na szybszą diagnozę oraz pomoc w niwelowaniu zaburzeń integracji sensorycznej. Z dotychczasowego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat trzech wnioskujemy, iż zajęcia wykorzystujące elementy terapii integracji sensorycznej np. sensoplastyczne nie tylko pozwalają na skupienie się maluchów przez dłuższy czas ale również pobudzają zmysły w sposób wielopoziomowy. Na co dzień pracujemy z dziećmi wykazującymi zaburzenia integracji sensorycznej, ale również z dziećmi z autyzmem, nieprawidłowym napięciem mięśniowym u których te zaburzenia są towarzyszące.

W ramach wspomnianej profilaktyki możemy skutecznie wspomagać rozwój dzieci od najmłodszych lat, jednocześnie uczestnicząc w diagnozie występujących zaburzeń oraz wpływać na ich minimalizowanie.

Tak zwane zmysły bazowe funkcjonują już od życia płodowego a ich działanie „jest ze sobą ściśle powiązane i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wystąpienia odpowiedniej reakcji”. Jest to proces celowej organizacji zmysłów czyli integracji sensorycznej. Dzięki niej łączymy bodźce z kilku zmysłów analizujemy i podejmujemy odpowiednie działanie np.: kiedy widzimy przeszkodę widzimy konkretną wysokość, czujemy dotykiem dłoni a planowanie motoryczne pozwala na odpowiednie podniesienie nogi i utrzymanie przy tym równowagi z jednoczesnym przeniesieniem ciężaru ciała. Podobnie w odpowiedzi na informację otrzymaną z układu słuchowego jesteśmy w stanie jednocześnie zareagować słownie odpowiadając napotkanej osobie „dzień dobry” i pomyśleć, że czuje róże obok których przechodzi. Niestety, u niektórych dzieci integracja sensoryczna nie rozwija się prawidłowo. W takich przypadkach mogą pojawić się problemy na wielu płaszczyznach codziennego życia. Przechodząc obok kawiarni myślimy: „ale mam ochotę na kawę” albo „właśnie skończyła mi się kawa, muszę ją dopisać do listy zakupów”. Jeśli razi nas słońce, przymykamy oczy lub zakładamy okulary. Często nie zdajemy sobie sprawy, że układ nerwowy nieustannie odbiera i rejestruje informacje: dotykowe, ruchowe, dotyczące oddziaływania siły grawitacji czy pozycji ciała. Ponieważ integracja sensoryczna to uczenie się siebie i świata poprzez zmysły zaplanowane, systematyczne i odpowiednie do wieku zabawy stanowią solidny fundament prawidłowego rozwoju dzieci począwszy od najmłodszych lat. Istotne jest, aby przez ograniczenie niepożądanych bodźców (przy nadwrażliwościach sensorycznych) lub dostarczanie silnych bodźców (przy podwrażliwościach systemów sensorycznych) ubrać swoje cele w zabawę, którą zaakceptuje dziecko. Zabawę, która będzie stanowić wyzwanie dla dziecka i jego układu nerwowego.

Coraz częściej terapię integracji sensorycznej stosuje się u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem i innymi zaburzeniami. Tego typu zajęcia wpływają na rozwój motoryczny dziecka, a szczególnie na rozwój dużej motoryki, a tego typu stymulacje aktywności dziecka są bardzo istotne dla poradzenia sobie w edukacji przedszkolnej.

Innym chyba najistotniejszym argumentem za organizowaniem na terenie żłobka tego typu zajęć jest reakcja na nie samych dzieci. Najczęściej są to najbardziej lubiane przez małe dzieci aktywności. Trafiają one w ich naturalne potrzeby rozwojowe, zadania ruchowe są z reguły bliższe dziecku niż zadania edukacyjne a do tego pobudzają pracę systemu nerwowego i dają szybkie wzmocnienia, poczucie sukcesu budując samoocenę dzieci. Takie ćwiczenia pokazują niczym nie ograniczony potencjał dziecka ucząc konieczności odchodzenia od schematu oceny jego funkcjonowania. Pokazują jak ważna jest zabawa nie tylko dla dziecka.
Prowadzone przez nas zajęcia pozwalają na kreatywność dzieci w doświadczaniu świata np. zabawa cieczą nieniutonowską, makaronem, kaszą czy piaskiem kinetycznym. Pobudza się w ten sposób wyobraźnię dziecka i umożliwia poznawanie tego co go otacza różnymi zmysłami. Zajęcia w których dziecko uczestniczy to zaplanowane i zindywidualizowane zabawy, np. huśtanie w hamaku, toczenie w beczce czy balansowanie na kołysce, bawi się światłem, dźwiękiem, fakturami, i chociaż nie uczy się konkretnych umiejętności (np. zakładania kurtki, czytania czy wchodzenia po schodach), usprawnia pracę systemów sensorycznych i procesy układu nerwowego, które są bazą do rozwoju konkretnych umiejętności.

Profilaktykę terapii integracji sensorycznej prowadzimy cyklicznie w ramach zajęć grupowych jednocześnie umożliwiamy indywidualną terapię w godzinach pobytu dziecka w żłobku.

Zajęcia logopedyczne.

Współdziałamy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną CLIPP w Opolu. Logopeda prowadzi cykliczne zajęcia grupowe oraz indywidualne zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotychczas wszystkie dwulatki miały wykonane badania przesiewowe w celu ustalenia ewentualnych zaburzeń mowy lub nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcjonowania aparatu mowy. W wyniku przeprowadzonych badań logopedycznych oraz obserwacji i rozmów przeprowadzonych z rodzicami skierowaliśmy kilkoro dzieci do poradni specjalistycznych. Umożliwiło to przeprowadzenie pełnej diagnozy i podjęcie działań w celu poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami w domu i żłobku. Badania przesiewowe są powtarzane co 6 miesięcy.

Terapia psychologiczna i pedagogiczna.

Umożliwiamy rodzicom dzieci indywidualną terapię psychologiczną, pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w żłobku w specjalnie do tego przygotowanej sali.

 

Formularz kontaktowy